Truy cập hiện tại

Đang có 187 khách và không thành viên đang online

99,10% cử tri đi bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp huyện Chợ Mới

(TGAG)- Kết thúc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2020, huyện Chợ Mới có 86.759/87.543 cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,10%. Xã Mỹ Hội Đông có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 96,01%.
 

Loa truyền thanh di dộng tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử

Tổng số ứng cử viên Trưởng ấp 284, trúng cử 141/142 (nữ 8), trong đó tái cử 122 (xã Mỹ Hội Đông khuyết Trưởng ấp Mỹ Phước bầu không đạt tỷ lệ). Tổng số ứng cử viên Phó Trưởng ấp 426, trúng cử 283/284 (nữ 54), trong đó tái cử 222 (xã Mỹ Hội Đông khuyết 1 do bầu không đạt tỷ lệ). Các xã có cử tri đại diện hộ đi bầu đạt 100% gồm: An Thạnh Trung, Mỹ An, Hội An, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, thị trấn Mỹ Luông. Các xã: Mỹ Hiệp, An Thạnh Trung, Mỹ An và thị trấn Mỹ Luông kết thúc bầu cử trước 12 giờ. 


Không khí bầu cử ở các điểm tấp nập nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận đồng, người dân ý thức tranh thủ đi bầu sớm, an ninh trật tự tại các điểm bầu cử trước, trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo.


Kiểm tra công tác bầu cử

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác bầu cử an toàn, chu đáo, đúng quy trình, UB MTTQ Việt Nam huyện tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử, các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử và các văn bản quy hướng dẫn về quy trình, trình tự, điều kiện, tiêu chuẩn trong bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp.  Hoàn thành tổ chức các bước hiệp thương để giới thiệu số lượng người ra ứng cử và lập danh sách những người ứng cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, hòa giải viên cơ sở đúng thời gian, quy trình, thành phần tham dự, việc ghi chép biên bản, biểu mẫu theo quy định. 13/18 xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử với 153 thành viên; ban hành quyết định công bố ngày bầu cử. 18 xã, thị trấn thành lập 142 tổ bầu cử với 944 thành viên. Đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Dịp này, huyện Chợ Mới đã bầu Ban Thanh tra nhân dân 182 người, hòa giải viên cơ sở 142 tổ (7-8 thành viên/tổ).

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211033