Truy cập hiện tại

Đang có 172 khách và không thành viên đang online

Châu Phú lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và quản lý xây dựng trên địa bàn huyện

(TGAG)- Thời gian qua, sự phối hợp quản lý giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong xây dựng trên địa bàn huyện Châu Phú vẫn chưa được chặt chẽ nên còn xuất hiện một số công trình vi phạm trật tự xây dựng như: công trình xây dựng không phép, trái phép, vi phạm chỉ giới xây dựng, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang sông, kênh, rạch,…

Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú đã ban hành kế hoạch số 19 ngày 16/2/2016 về việc lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và quản lý xây dựng trên địa bàn huyện để thay thế cho kế hoạch số 19 ngày 21/3/2013 đã được ban hành trước đó; đồng thời ban hành Chỉ thị số 02 ngày 14/4/2016 về việc tăng cường quản lý thực hiện kế hoạch số 19 ngày 16/2/2016.

Nội dung kế hoạch nêu rõ, đối với nhà ở và công trình xây dựng dọc theo tuyến Quốc lộ 91 (theo hướng Long Xuyên – Châu Đốc): đoạn từ cầu kênh Ông Quýt đến cầu Cây Dương, chỉ giới xây dựng tính từ mép nhựa hiện hữu ra mỗi bên là 15m. Đoạn từ cầu Cây Dương đến cầu Phù Dật được chia làm 02 đoạn, đoạn từ cầu Cây Dương đến đường số 3 khu công nghiệp Bình Long chỉ giới xây dựng là 28m, mỗi bên 14m tính từ tim đường hiện hữu; đoạn từ đường số 3 khu công nghiệp Bình Long đến cầu Phù Dật chỉ giới xây dựng là 22m, mỗi bên 11m tính từ tim đường hiện hữu. Đoạn từ cầu Phù Dật đến cầu chữ S chỉ giới xây dựng là 20m, mỗi bên 10m tính từ tim đường hiện hữu.

Đoạn từ cầu chữ S đến cầu Vịnh Tre được chia làm 2 đoạn, đoạn từ cầu chữ S đến cuối biên quy hoạch khu dân cư Bắc cầu chữ S xã Vĩnh Thạnh Trung (km 96-700) chỉ giới xây dựng là 24m, mỗi bên 12m tính từ tim đường hiện hữu; đoạn từ km 96-700 (trại cá giống Ba Phong) đến cầu kênh xáng Vịnh Tre chỉ giới xây dựng là 28m, mỗi bên 14m tính từ tim đường hiện hữu. Đoạn từ cầu kênh xáng Vịnh Tre đến cầu Kênh Đào chỉ giới xây dựng tính từ mép nhựa hiện hữu ra mỗi bên là 15m.

Đối với nhà ở và công trình xây dựng dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 945 và 947, chỉ giới xây dựng tính từ tim đường hiện hữu là 14,5m. Ngoài các quy định đối với tuyến đường tỉnh lộ thì tạm thời làm hàng rào tạm và mái che tạm bằng vật liệu dễ tháo dỡ (không xây dựng kiên cố) trong hành lang lộ giới như sau:

Đối với tuyến tỉnh lộ 945, phía bờ kênh (phía bắc) làm hàng rào tạm từ mép đường nhựa trở ra phía bờ kênh là 1,5m; làm mái che tạm cách mép đường nhựa trở ra phía bờ kênh là 3m. Đối với xã Vĩnh Thạnh Trung (đoạn mới nâng cấp từ cầu sắt ngã tư đến cống Cầu Đức) thì dựng hàng rào tạm cách mép đường nhựa vào 0,5m, dựng mái che tạm cách mép đường nhựa vào 2m.

Phía trên bờ (phía nam) làm hàng rào tạm từ mép đường nhựa hiện hữu vào 3,5m, làm mái che tạm cách mép đường nhựa vào 5m. Đối với xã Vĩnh Thạnh Trung (đoạn mới nâng cấp từ cầu sắt ngã tư đến cống Cầu Đức) thì dựng hàng rào tạm cách mép đường nhựa vào 2,5m, dựng mái che tạm cách mép đường nhựa vào 4m.

Đối với tuyến tỉnh lộ 947, phía bờ kênh (phía bắc) làm hàng rào tạm từ mép đường nhựa trở ra phía bờ kênh 1,5m, làm mái che tạm cách mép đường nhựa trở ra phía bờ kênh là 3m. Phía trên bờ (phía nam) làm hàng rào tạm từ mép đường nhựa hiện hữu vào 3,5m, làm mái che tạm cách mép đường nhựa vào 5m.

Đối với nhà ở và công trình xây dựng dọc theo tuyến đường huyện thì căn cứ vào quyết định số 149 ngày 23/1/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thông đường bộ và đường thủy tỉnh An Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, chỉ giới xây dựng các tuyến đường huyện tính từ tim đường hiện hữu là 14,5m.

Đối với đường giao thông nông thôn liên xã, chỉ giới xây dựng tính từ tim đường hiện hữu là 10m. Các đường trong các khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì quản lý theo quy hoạch, các đường còn lại thì quản lý theo tiêu chuẩn đường nông thôn mới, chiều rộng nền đường là 6,5m (mặt đường 3,5m, lề đường 1,5m mỗi bên).

Đối với đường giao thông nông thôn liên huyện, liên xã; đường giao thông nông thôn không liên huyện, không liên xã thì làm hàng rào tạm và mái che tạm bằng vật liệu dễ tháo dỡ (không xây dựng kiên cố) trong hành lang lộ giới theo quy định: làm hàng rào tạm cách mép đường hiện hữu mỗi bên 1,5m, làm mái che tạm cách mép đường hiện hữu mỗi bên 3m./.

Tin: Nguyễn Nghị
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26072089