Truy cập hiện tại

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

An Giang: Nhu cầu về nhà ở trên 83.900 căn

(TGAG)- Nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu về nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong từng thời điểm; trong đó thực hiện hoàn thành các chương trình nhà ở có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu và kế hoạch đề ra.

An Giang đang đẩy mạnh việc kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở như các dự án nhà ở thương mại; các dự án nhà ở công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020, An Giang sẽ đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu bình quân diện tích nhà ở đến năm 2020 đạt 21 m2/người thì nhu cầu về nhà ở cần giải quyết trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 là 83.930 căn tương đương diện tích là 6.593.920 m2 sàn, cụ thể:

Nhà ở được hỗ trợ từ các chương trình về nhà ở sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương là 15.190 căn; Nhà ở cho người di dân vùng biên giới (từ Campuchia) về Việt Nam 700 căn; Nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng có thu nhập thấp 5.450 căn; Nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp 2.550 căn; Nhà ở công vụ chủ yếu cho tập thể giáo viên 123 căn; Nhà ở tái định cư cho các hộ ven sông, kênh, rạch 2.108 căn; Nhà ở thương mại 30.723 căn và Nhà ở do dân tự xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 27.086 căn./.

Tin:  Văn Hải
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17501949