Truy cập hiện tại

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

Thông báo đường dây điện thoại phục vụ Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(TUAG)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra trong hai ngày, từ ngày 12/7 đến ngày 13/7/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.


Trong quá trình diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri có phản ánh, kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng chính đáng đối với kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị liên lạc vào số máy điện thoại 02963. 852. 011
 
Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối và quyết định một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân...

Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35201150