Truy cập hiện tại

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

(TGAG)- Sáng 20-7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến xin ý kiến báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 23-02-2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí Hồ Việt Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Bùi Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội cùng các lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh, huyện và lãnh đạo các đơn vị y tế trong tỉnh An Giang tham dự hội nghị.


Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 46, đã tạo ra chuyển biến mới trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ đảng về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từ trung ương đến cơ sở, trong đó ngành y tế làm nòng cốt về chuyên môn. Nhờ đó, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu đạt cao hơn mục tiêu đề ra.

Trong số 9 chỉ tiêu của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 46, đến cuối năm 2014, toàn quốc đã hoàn thành 7 chỉ tiêu: (1) Số bác sỹ/vạn dân: đạt 7,1 (mục tiêu 7); (2) Số dược sỹ đại học/vạn dân: đạt 2,12 (mục tiêu: 01); (3) Tuổi thọ bình quân: đạt 73,2 (mục tiêu: 72); (4) Tỷ số tử vong mẹ (100.000 trẻ đẻ ra sống): 60 (mục tiêu: dưới 70); (5) Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 01 tuổi (1.000 trẻ đẻ ra sống): đạt 14,9 (mục tiêu 16); (6) Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 05 tuổi (1.000 trẻ đẻ ra sống): đạt 22,4 (mục tiêu dưới 25); (7) Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi): đạt 14,5 % (mục tiêu dưới 20%). Riêng 02 chỉ tiêu về tỷ lệ thuốc chữa bệnh sản xuất trong nước và trang thiết bị y tế thông dụng sản xuất trong nước chỉ đạt trên dưới 50% (mục tiêu 60%).

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Sức khỏe là nền tảng quyết định sự thành công trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là đầu tư trực tiếp cho phát triển, là chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta./.
   
Tin, ảnh:  Đăng Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16661193