Truy cập hiện tại

Đang có 187 khách và không thành viên đang online

Lễ ra mắt Hội đồng quản lý quỹ khuyến học, khuyến tài xã Vĩnh Trạch

(TGAG)- Sau thời gian vận động và thành lập Quỹ Khuyến học, Khuyến tài xã Vĩnh Trạch, sáng ngày 24/01/2019, UBND xã Vĩnh Trạch tổ chức lễ ra mắt Hội đồng quản lý quỹ Khuyến học, Khuyến tài xã Vĩnh Trạch. Ông Đặng Hoài Dũng - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh An Giang đã đến dự.

Bằng nhiều hình thức vận động, trong năm 2018, xã Vĩnh Trạch đã vận động nhân dân đóng góp Quỹ Khuyến học, Khuyến tài xã với số tiền 500 triệu đồng. Số tiền quỹ ban đầu này đã được gửi vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Phước để lấy tiền phát sinh lãi hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học theo kế hoạch đã đề ra.


Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, Khuyến tài xã Vĩnh Trạch gồm 7 người, ông  Cao Tiến Vũ - cựu giáo viên xã Vĩnh Trạch làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài xã Vĩnh Trạch.

Dịp này, UBND huyện Thoại Sơn, UBND xã Vĩnh Trạch đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Quỹ Khuyến học, Khuyến tài xã Vĩnh Trạch trong thời gian qua.

        
  Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211033