Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ người có công tại Tân Châu

(TGAG)- Sáng ngày 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh An Giang do ông Lê Tuấn Khanh - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn  đến giám sát kết quả thực hiện Quyết định số 608 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, giai đoạn 2013-2017. Kết quả thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ  người có công với cách mạng về nhà ở, giai đoạn 2014-2017 tại thị xã Tân Châu. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Đắc Tài - Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Tân Châu, ông Dương Văn Huệ - Phó Chủ tịch HĐND thị xã.


Việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn thị xã được quan tâm thực hiện. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội được thành lập thống nhất từ thị xã đến xã, phường. Các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, đoàn thể thị xã và chính quyền địa phương tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề thu hút gần 23.000 lượt người dự, tuyên truyền nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ người có H và thân nhân, thành lập nhóm đồng đẳng… Nhờ làm tốt công tác can thiệp, dự phòng và giám sát dịch HIV/AIDS; Chăm sóc và điều trị người nhiễm H; Tăng cường năng lực hệ thống phòng chống HIV/AIDS, tạo môi trường thuận lợi triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS… nên tình hình phát hiện bệnh nhân nhiễm HIV trong những năm qua đã ở mức thấp dưới 0,36‰.
   
Việc thực hiện quyết định số 22 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Qua rà soát nhu cầu nhà ở cho gia đình chính sách trên địa bàn thị xã cần được hỗ trợ trên 1.000 hộ. Giai đoạn 2014 - 2017, trên địa bàn thị xã có 543 hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở. Trong đó, có 390 hộ cất mới, 153 hộ sửa chữa. Năm 2018, tỉnh phân bổ kinh phí đang triển khai thực hiện 242 hộ, trong đó, cất mới 67 căn, sửa chữa 175 căn. Công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công thông qua phương tiện truyền thanh, các cuộc họp xét nhà cấp xã, phường… Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết chế độ hỗ trợ người có công, công tác kiểm tra, giám được quan tâm thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Lê Tuấn Khanh đánh giá: UBND thị xã, các ngành chuyên môn đã tập trung quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt theo Quyết định 608 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Thị xã cũng đã kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, công tác thông tin, giáo dục, truyền thông… được triển khai và phối hợp triển khai nhiều hình thức đa dạng đạt được hiệu quả thiết thực. Việc triển khai quyết định 22 trên địa bàn Tân Châu thực hiện tốt, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đền ơn, đáp nghĩa.

Lương Tuyết
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096698