Truy cập hiện tại

Đang có 140 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Trung ương: Tập huấn về công tác khoa giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo

(TGAG)- Trong hai ngày 08 - 09/8/2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác khoa học và công nghệ, môi trường, công tác tri thức; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế và các vấn đề xã hội cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Đồng chí Bùi Thế Đức - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 348 học viên thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội.
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và và các vấn đề xã hội có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội được Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi là quốc sách hàng đầu. Thời gian qua, hoạt động trong lĩnh vực này có những phát triển đáng khích lệ. Tuy nhiên, cũng xuất hiện những yếu kém, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm, cần khắc phục kịp thời để góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe 04 chuyên đề chuyên: Tham mưu định hướng công tác khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; những vấn đề đặt ra sau 3,5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác tham mưu về lĩnh vực y tế, dân số - Một số vấn đề đặt ra để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; cuộc các mạng Công nghiệp lần thứ tư: một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Phát biểu tổng kết lớp tập huấn, PGS.TS Phạm Huy Kỳ - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: dù lớp tập huấn diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã đáp ứng được mục tiêu, nội dung chương trình đề ra, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo về những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và và các vấn đề xã hội được ghi trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung vào các lĩnh vực đó để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế xã hội của đất nước.

Kết thúc chương trình, 348 học viên đã được Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017./.
 Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18499618