Truy cập hiện tại

Đang có 222 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ huyện Chợ Mới qua 5 năm thực hiện phát triển Đảng trong học sinh

(TGAG)- Quán triệt nội dung Kế hoạch số 115-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới về mục đích yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét kết nạp Đảng cho học sinh và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong 05 năm 2010 - 2014, các trường trung học phổ thông (THPT) trong huyện đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của chi, đảng bộ; từ đó đưa vào nghị quyết, xây dựng kế hoạch, quy trình, chỉ tiêu phát triển đảng viên cho học sinh trong từng năm học; có kế hoạch phát hiện những học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện đạo đức để bồi dưỡng, giúp đỡ các em ngay từ đầu năm học bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng các trường THPT tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, chú trọng giáo dục về lịch sử cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ địa phương và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... hình thành cho các em nhận thức đúng đắn về Đảng và lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các trường học đã phát huy mạnh mẽ với vai trò là cầu nối giữa các em học sinh với chi, đảng bộ nhà trường. Ban Chấp hành Đoàn trường tập trung vào việc lựa chọn đối tượng là học sinh tiêu biểu xuất sắc trong học tập, trong các hoạt động ngoại khóa như: tổ chức các sân chơi, diễn đàn, câu lạc bộ, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho các em tham gia sinh hoạt, tạo môi trường để các em trải nghiệm, rèn luyện và thể hiện phẩm chất, năng lực của mình, qua đó bình xét và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp Đảng. Đồng thời, gắn trách nhiệm và phát huy tốt vai trò của giáo viên chủ nhiệm và đảng viên trong việc theo dõi, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ các em, xác định quá trình phấn đấu rèn luyện và học tập suốt 12 năm, nhất là những năm ở bậc THPT - là quá trình thử thách rất xứng đáng, để phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu phát triển Đảng.

Công tác phát triển đảng viên là học sinh trong những năm qua ở huyện Chợ Mới đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động cơ cho các em luôn luôn phấn đấu để vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Rất nhiều học sinh luôn ra sức phấn đấu trong học tập, rèn luyện đạo đức và tham gia tích cực các phong trào, các hoạt động của nhà trường, và hầu hết các học sinh trong diện quy hoạch phát triển Đảng đều đạt khá, giỏi về học lực, tốt về hạnh kiểm, là vai trò nòng cốt, tấm gương tiêu biểu trong học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác phát triển đảng viên là học sinh, còn phải gắn chặt với việc nâng cao chất lượng dạy - học và phải kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với yêu cầu đó, nhà trường phải luôn không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới để học sinh dễ tiếp thu hơn.

Trong 05 năm qua (2010 - 2014), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 12 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho học sinh, với 973 em học sinh đủ điều kiện dự học và tất cả đều chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập. Kết quả học tập phần lớn đạt loại khá, giỏi trở lên: giỏi 532 em (đạt tỷ lệ 54,67%); khá 417 (42,85%); trung bình 24 (2,46%). Đặc biệt, sau khi học tập, các em đã có nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, về lập trường tư tưởng, chính trị, hình thành ở các em động cơ phấn đấu và nguyện vọng chính đáng được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với lộ trình và kế hoạch chặt chẽ cùng với sự cố gắng và quyết tâm cao, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kết nạp 510 học sinh vào Đảng, đạt tỷ lệ 52,41% so với số học sinh dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (510/973), và chiếm tỷ lệ 23,31% so với tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn huyện. Trong đó, các trường THPT có số lượng học sinh được kết nạp Đảng cao như: Châu Văn Liêm (128 học sinh), Nguyễn Hữu Cảnh (80), Huỳnh Thị Hưởng (75), Mỹ Hội Đông (74)...

Có thể đánh giá, công tác phát triển đảng viên là học sinh trong các trường THPT là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong công tác xây dựng Đảng mà còn là một tác nhân rất tích cực trong việc nâng chất lượng dạy - học. Đó cũng là chủ trương được sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong các trường học và các bậc phụ huynh học sinh, không những đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng, số lượng và yêu cầu công tác cán bộ ở địa phương, mà còn đáp ứng cho xu thế phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đăng Giai
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17091062