Truy cập hiện tại

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: 149 đối tượng người có công nhận tiền trợ cấp một lần

(TGAG)- Sáng ngày 16/12/2016, Ban Chỉ đạo 24 thị xã Tân Châu tổ chức chi trả tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 
 

Đợt này, trên địa bàn thị xã có 149 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó, có 136 trường hợp còn sống, 13 trường hợp đã từ trần), với tổng số tiền trên 460 triệu đồng. Tính đến nay, Ban Chỉ đạo 24 thị xã Tân Châu đã tổ chức chi trả trợ cấp được 11 đợt, cho 1.403 đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 290, 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Riêng trong năm 2016 này, đã chi trả được 2 đợt cho 210 trường hợp với số tiền trên 670 triệu đồng.

Việc thực hiện chi trả chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, là nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước ta đối với những người đã đóng góp công lao của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18452821