Truy cập hiện tại

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp Tiểu học

(TUAG)- Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức giáo dục STEM trong nhà trường; trang bị các kiến thức, kĩ năng nền tảng về giáo dục STEM; bồi dưỡng năng lực xây dựng bài học STEM, chủ đề STEM trong dạy học các môn học/hoạt động giáo dục; tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM ở cấp Tiểu học; tuần qua, từ ngày 26 - 28/7/2023, tại thành phố Long Xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp Tiểu học.Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Giáo dục Tiểu học thuộc các Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố; đại diện lãnh đạo và 05 giáo viên đại diện 05 khối lớp (1, 2, 3, 4, 5) thuộc các trường thực hiện thí điểm giáo dục STEM trong năm học 2023-2024.  Giáo dục STEM (Science,Technology,Engineering và Mathematics) chủ yếu sử dụng các phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, là phương thức giáo dục dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong thực tiễn. Một trong những điểm khác biệt giữa chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018) với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành là chuyển từ cách dạy nặng về truyền thụ kiến thức một chiều sang phát triển phẩm chất năng lực, rèn luyện tư duy sáng tạo, chú trọng giúp học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Để thực hiện được điều này, giáo viên cũng cần trang bị thêm những năng lực ở mức độ cao hơn, trong đó giáo dục STEM đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.Với chương trình giáo dục mới như STEM, bên cạnh những phần mềm hỗ trợ công tác giảng dạy, việc tổ chức những buổi tập huấn chuyên môn là vô cùng quan trọng và cần thiết. Thông qua những buổi tập huấn, giáo viên được làm quen với STEM, tìm hiểu về nội dung chương trình, cấu trúc thiết kế bài giảng theo mô hình học trải nghiệm và ứng dụng phương pháp, kỹ thuật giáo dục tích cực trong triển khai hoạt động thực hành cho học sinh.Tham dự và phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nêu mục đích, yêu cầu của đợt tập huấn nhằm giúp giáo viên nắm được một cách đầy đủ về vai trò của giáo dục STEM đối với học sinh tiểu học hiện nay; thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong trường tiểu học; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về việc tổ chức, quản lý, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM. Từ đó, giúp cho CBQL và giáo viên các trường thí điểm củng cố và nâng cao hơn nữa nhận thức về đổi mới dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học. Giúp thầy cô khắc phục căn bản lối dạy học truyền thống, chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức.

An Khương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35183268