Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

(TUAG)- Những năm qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tích cực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thường xuyên đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.


Đoàn kiểm tra tại cơ sở sản xuất sườn chay ở thị trấn Phú Mỹ  (ảnh: Cao Thắng).

Năm 2021, toàn tỉnh tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI và Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 07/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Các cấp, ngành, địa phương đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng, tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng, qua đó nâng cao kiến thức và trách nhiệm về đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Đến nay, đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất thực phẩm áp dụng các hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 2200. Các địa phương đã hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Cá tra (Long Xuyên, Châu Phú, Tân Châu, Châu Thành…), trái cây (Tri Tôn, Chợ Mới, Tịnh Biên, An Phú…), rau màu (Châu Phú, Chợ Mới, An Phú, Long Xuyên, Châu Đốc…), lúa nếp (Phú Tân, Châu Phú) gắn với liên kết, tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản, đảm bảo chất lượng và nhu cầu thị trường.

Các cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục về an toàn thực phẩm; phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cao điểm là tháng hành động vì an toàn thực phẩm hằng năm, các dịp lễ hội, tết Nguyên đán,…; phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời kiểm tra, xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ngày càng đề cao tính an toàn của thực phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng, gương mẫu, tích cực trong thực hiện an toàn thực phẩm. Người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng hàng hóa, luôn thận trọng trong việc mua sắm, sử dụng các loại thực phẩm, xây dựng thói quen ăn chín, uống chín, tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác lãnh đạo, quản lý an toàn thực phẩm cũng như trách nhiệm của từng người dân vẫn còn hạn chế. Tình trạng kinh doanh chạy theo lợi nhuận, trốn tránh sự kiểm tra vẫn còn diễn ra. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi. Việc quản lý an toàn thực phẩm đối với rau, thịt, thủy sản tươi sống, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật còn là khâu yếu,…

Những hạn chế, bất cập nêu trên có nhiều nguyên nhân, song, nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát vấn đề an toàn thực phẩm; việc đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý nhà nước chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp liên ngành đôi lúc chưa chặt chẽ,…

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề an toàn thực phẩm đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của tỉnh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đề cao trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu, của các tổ chức, đơn vị về an toàn thực phẩm.  

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 46-KH/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan vấn đề an toàn thực phẩm. Đưa vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính và con người.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, người sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Chú trọng truyền thông thay đổi hành vi, tập quán ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm. Gắn công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm với các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở. Nhân rộng các mô hình quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến, thực hành sản xuất an toàn được chứng nhận, công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm. Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm, phát triển chuỗi sản xuất theo quy mô lớn. Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến  thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn.

Thường xuyên phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu từ sản xuất, kinh doanh, chế biến đến tiêu dùng; kịp thời ngăn chặn tình trạng sản xuất, vận chuyển và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Mai Hân
TTCTTT - số 04-2022

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29314547