Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

(TUAG)- Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GDĐT trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành chương trình giáo dục năm học với phương châm “dừng đến trường, không dừng học”

Tổ chức các hoạt động đầu năm học bằng hình thức trực tuyến; bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực; truyền tải thông điệp “Tất cả vì học sinh thân yêu”, dù khó khăn, dịch bệnh, tỉnh vẫn luôn quan tâm, xem giáo dục là quốc sách; chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học, tạo tâm thế phấn khởi, sẵn sàng bắt đầu năm học mới…

Triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, chính sách

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp GDĐT; tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh về phát triển GDĐT giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2025”.

Triển khai các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học, nhất là không để phát sinh các khoản phí ngoài quy định như đồng phục, sách tham khảo...  

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng GDĐT góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh; duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, giáo dục mũi nhọn.

Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh. Tạo hứng thú cho học sinh yêu thích, tìm hiểu lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt quan tâm và có giải pháp để ổn định, tư vấn tâm lý, tư tưởng của học sinh bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài; tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học trong việc học trực tuyến tại nhà…

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ, tuyển dụng giáo viên ở các môn học, cấp học còn thiếu theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm bảo đủ giáo viên dạy học 2 buổi/ngày theo quy định, bảo đảm “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”; rà soát cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018… Kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn có thể kéo dài. Có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Quan tâm tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Huy động các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm chất lượng các hoạt động GDĐT

Bố trí hợp lý nguồn lực góp phần nâng cao chất lượng GDĐT; ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Tập trung sắp xếp, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp  3, lớp 7, lớp 10 trong năm học 2022-2023. Xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất của các trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm chất lượng dạy học trực tuyến…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDĐT, trước hết là để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài

Thực hiện chuyển đổi số trong GDĐT đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục: Triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục toàn ngành, đồng bộ, kết nối dữ liệu từ cơ sở; kết nối dữ liệu giữa ngành Giáo dục với các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, của quốc gia; triển khai các mô hình quản trị nhà trường trên nền tảng số bảo đảm thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, tập huấn, hội thảo trực tuyến…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật GDĐT: Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GDĐT; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động nắm bắt các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong toàn ngành để chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời; khắc phục bệnh thành tích, việc dạy thêm, học thêm tràn lan, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong GDĐT. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm củng cố, tăng cường nền nếp, chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác truyền thông

Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; kịp thời phản ánh, tuyên truyền về các hoạt động giáo dục; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt, giới thiệu những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong và ngoài ngành, việc xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, lành mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường… tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần đưa sự nghiệp GDĐT địa phương phát triển bền vững. Tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu GDĐT.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo căn cứ Chỉ thị này ban hành văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong toàn ngành và tổ chức triển khai kế hoạch năm học, trong đó lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định về phân cấp quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chỉ thị này, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, tùy theo phạm vi, chức năng quản lý của ngành, đơn vị mình, tạo điều kiện hỗ trợ ngành GDĐT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.
Tin: Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26141091