Truy cập hiện tại

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

Những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

(TUAG)- Tiếp tục kế thừa tinh thần các kỳ đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng rất quan tâm đến phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới, căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó nhiệm vụ “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”.Quán triệt tinh thần trên, từ năm 2015 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và thi tốt nghiệp THPT. Những đổi mới này về cơ bản đã thành công, làm giảm áp lực, đỡ tốn kém cho xã hội; kết quả thi đảm bảo khách quan, công bằng, có độ tin cậy và minh bạch hơn cho thí sinh; đồng thời dần khắc phục tình trạng học lệch, học tủ ở trường phổ thông và hiện tượng luyện thi tràn lan. Kết quả thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ để xét tuyển đại học, cao đẳng đã góp phần giảm áp lực cho học sinh khi không phải tham dự liên tiếp hai kỳ thi là thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do sở GD&ĐT chủ trì, các trường đại học, cao đẳng phối hợp, hỗ trợ; thí sinh được dự thi ngay tại trường huyện như đi học bình thường nên có nhiều thuận lợi.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; ban hành theo thẩm quyền Quy chế thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; công bố đề thi tham khảo giúp giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập; xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi phục vụ ra đề thi; rà soát, hoàn thiện Phần mềm quản lý thi, Phần mềm chấm thi trắc nghiệm; phối  hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi và sử dụng phần mềm quản lý thi cho các địa phương; tổ chức hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021 với các cơ sở giáo dục đại học, các Sở GD&ĐT. Bộ GD&ĐT cũng đã dự kiến các phương án tổ chức Kỳ thi trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản về khảo thí và đánh giá giáo dục, phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, công tác quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.Một số điểm mới, điểm đáng chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, trực tiếp thực hiện: Ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế, hướng dẫn; công tác đề thi; hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính; công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục phân cấp mạnh cho địa phương, theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn; có thẩm quyền quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác; bổ sung môn tiếng Hàn vào danh mục các môn thi cho thí sinh đã học chương trình giáo dục phổ thông, đăng ký dự thi môn tiếng Hàn xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng, đại học năm 2021.

Trong đó, đánh chú ý là nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12 (đề thi tham khảo đã được công bố vào tháng 3/2021). Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 (năm học 2019-2020 và 2020-2021) sẽ không được đưa vào đề thi năm nay.

Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi trong tháng 5/2021 bảo đảm cả về số lượng, chất lượng để phục vụ công tác đề thi; tiếp tục hoàn thiện nâng cấp phần mềm quản lý thi và phần mềm chấm thi trắc nghiệm trước khi đưa vào sử dụng; tổ chức các đoàn kiểm tra của Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo đến kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tại địa phương; tổ chức tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm; đôn đốc, theo dõi việc triển khai các công việc chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tại địa phương; hoàn thiện phương án thanh tra, kiểm tra và phương án trực tổ chức thi; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự để triển khai nhiệm vụ của Hội đồng ra đề thi; tiếp tục triển khai truyền thông, gắn với các công việc cụ thể theo tiến trình tổ chức Kỳ thi; đồng thời lên các phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT ứng phó với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29353720