Truy cập hiện tại

Đang có 157 khách và không thành viên đang online

Sơ tuyển và hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh Công an nhân dân hệ chính quy năm 2020

(TGAG)- Nhằm góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Công an về tuyển sinh vào các Trường Công an nhân dân. Từ ngày 02 - 04/6/2020, Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển và hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh Công an nhân dân hệ chính quy năm 2020 cho các đối tượng đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh.Căn cứ Hướng dẫn số 717 ngày 26/3/2020 của Cục Đào tạo - Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2020. Theo đó, đối tượng tuyển sinh của tỉnh năm nay là các học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh An Giang; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử dự tuyển; Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân được dự tuyển một lần trong thời gian không quá 12 tháng.

Sau ba ngày triển khai, với tinh thần thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy trình, quy định, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Cán bộ Công an tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên, học sinh có đủ tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển; tận tình tư vấn, hướng dẫn thí sinh nắm vững các quy định về tuyển sinh để định hướng chọn trường, ngành và tổ hợp xét tuyển phù hợp với trình độ và khả năng của thí sinh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển và tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân. Qua đó, bước đầu đã có 396 thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực và sức khỏe.
Tin, ảnh: Hòa Trang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15596035