Truy cập hiện tại

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

Kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX diễn ra trong 3 ngày

(TGAG)- Từ ngày 9/12 đến 11/12/2019, Hội đồng nhân dân An Giang sẽ tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm 2019) khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2019; đồng thời xem xét đối với các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình như:


Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020; phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh năm 2020; phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh năm 2018; ban hành Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2020.

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh); điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu XSKT) và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018.

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh; phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết); phương án phân bổ Kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng và An Châu mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV"; giao số biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và tạm giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2020; quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức tỉnh; thông qua Đề án chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2019 - 2025.

Bên cạnh đó Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tập trung xem xét kết quả thực hiện công tác xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư của tỉnh; Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; Kết quả giải quyết ý kiến thảo luận tổ trước và tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước…

Qua đó Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang sẽ trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và phiến bế mạc. Thường trực HĐND tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp./.

Tin, ảnh  NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17172492