Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại báo chí và truyền thông năm 2019

(TGAG)- Ngày 08/5, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin đối ngoại báo chí và truyền thông năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị; đồng chí Hồ Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đại biểu ban, ngành tỉnh dự điểm cầu tỉnh. Tại 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện chủ trì.Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp cho thế giới hiểu hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và An Giang nói riêng. Đồng chí khẳng định những thành tựu của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian qua đã có những bước phát triển đáng kể. Hàng năm, An Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung truyền truyền đối ngoại phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, theo đó tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động cụ thể, đúng với định hướng của Trung ương.


Đồng chí yêu cầu các đồng chí tham gia lớp tập huấn, tập trung tiếp thu, nghiên cứu để vận dụng những kiến thức phục vụ tốt cho việc tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả hơn trong công tác của cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên đề tình hình thế giới thời gian qua; kết quả hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam trong tiến trình hội nhập; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm của tỉnh, thành phố; một số kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông,... Lớp tập huấn được diễn ra trong 01 ngày.

T.Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18461132