Truy cập hiện tại

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

An Phú: Kinh nghiệm tuyên truyền chuyên đề cho người cao tuổi


(TGAG)- Những năm gần đây, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú đã nghiên cứu đề xuất và được Thường trực Huyện ủy thống nhất cho thực hiện mô hình: Tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề cho nhân dân là người cao tuổi ở tất cả các ấp trong toàn huyện, mỗi ấp tổ chức một điểm.

Việc chọn đối tượng trong nhân dân là người cao tuổi để tổ chức Hội nghị tuyên truyền chuyên đề cũng đã được bàn bạc kỹ. Khi người cao tuổi hiểu được nội dung cần tuyên truyền thì nội dung đó sẽ được lan tỏa rất rộng ra những người thân và cộng đồng và như thế nội dung cần tuyên truyền sẽ đến được nhiều đối tượng và nhiều người.

Hội nghị tuyên truyền chuyên đề đầu tiên cho người cao tuổi có nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cụ ông, cụ bà đến tham dự rất đông và rất chú ý lắng nghe nên đã góp phần tạo nên sự thành công của hội nghị, điều đó đã nung đúc tinh thần các báo cáo viên lần đầu tiên triển khai cho đối tượng đặc biệt này. Nhiều bà con đề nghị hằng năm nên tổ chức báo cáo chuyên đề như vậy. Đề nghị này đã được báo cáo lên Thường trực Huyện ủy và được thống nhất. Đến năm kế tiếp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề về “Lược sử vùng đất Nam bộ”, năm 2016 là chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước” và năm 2017 là chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Số người cao tuổi tham dự ngày càng đông, khoảng trên 4000 người cho mỗi chuyên đề hàng năm.

Để tổ chức thành công các hội nghị tuyên truyền chuyên đề hằng năm như vậy, công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Khâu đầu tiên là biên soạn đề cương. Sau khi bàn bạc thống nhất việc chọn nội dung chuyên đề để triển khai, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công người biên soạn, sau đó mở cuộc họp đóng góp ý kiến hoàn chỉnh nội dung, với yêu cầu phù hợp đối tượng là người cao tuổi: Dễ hiểu, dễ nhớ, thời lượng phù hợp (thực tế cho thấy thời gian thích hợp cho một cuộc tuyên truyền đối với người cao tuổi là từ 90 phút đến 120 phút).

Sau đó, tiến hành soạn thảo kế hoạch và triển khai cho đảng ủy các xã, thị trấn, lưu ý việc chuẩn bị hội trường có sức chứa 50-70 người, âm thanh, máy chiếu ở từng ấp. Một công việc quan trọng là tổ chức đi mời bà con đến tham dự, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể xã kết hợp với ban nhân dân ấp đến tận nhà có người cao tuổi để mời, nói rõ nội dung và thuyết phục để bà con đến tham dự. Cách làm này tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng, góp phần quyết định thành công cho việc tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề. Mỗi người đến dự đều được ban nhân dân ấp đãi một ly trà đường hoặc một chai nước suối.

Song song với việc triển khai kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chọn và phân công đội ngũ báo cáo viên của huyện chịu trách nhiệm triển khai ở tất cả 58 ấp trong toàn huyện. Các báo cáo viên được sinh hoạt kỹ về nội dung để chuẩn bị báo cáo, trong đó ngoài việc lưu ý các nội dung trọng tâm còn đặc biệt nhấn mạnh phần kết luận sau khi tiếp thu chuyên đề bà con người cao tuổi cần phải làm gì.

Với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và  chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, kể cả trong đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo trong huyện làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, từ đó đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tiêu biểu của nhân dân với những việc làm hết sức có ý nghĩa ở từng địa phương.

Có thể nói, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề cho người cao tuổi ở các ấp trên địa bàn huyện An Phú trong thời gian qua đã góp phần chuyển tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân mang lại hiệu quả tích cực, là việc làm rất cần thiết trong tình hình hiện nay./.

Lê Thanh Phương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27127814