Truy cập hiện tại

Đang có 252 khách và không thành viên đang online

Vai trò của công tác tư tưởng chính trị trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

(TGAG)- Trải qua 72 năm từ cuộc Cách mạng mùa thu năm ấy, thời gian càng lùi xa thì giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của đồng bào ta càng cao dày thêm, tiếp tục khẳng định chân lý thời hiện đại là: Một dân tộc dù nhỏ bé, nhưng nếu quyết chí, đồng lòng, không sợ hy sinh gian khổ, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, có sự lãnh đạo sáng suốt của một chính Đảng cách mạng, thì dân tộc ấy chắc chắn sẽ thắng lợi trong cuộc tranh đấu sống còn.

Cách mạng Tháng tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử đặc biệt, biến những điều tưởng chừng như “không thể” thành “có thể”, làm thay đổi vận mệnh một dân tộc. Từng có cách tiếp cận mang tính xuyên tạc rằng “Cách mạng Tháng tám năm 1945 của Việt Nam là một sự ăn may”. Đã và sẽ còn có nhiều công trình nghiên cứu làm sâu sắc thêm những góc độ thần kỳ của cuộc cách mạng nêu trên; dưới đây xin nêu một số đóng góp của công tác tư tưởng chính trị trong thắng lợi Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

* Giác ngộ cho đồng bào đi theo cách mạng, theo Đảng, theo Bác Hồ:

Trước hết, công tác tư tưởng của Đảng trong 15 năm chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền là tiếp tục làm cho những người cộng sản và đồng bào ta hiểu: Chủ nghĩa Mác-Lê nin là học thuyết cách mạng nhất, chân chính nhất, đúng đắn nhất để có thể vận dụng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở Việt Nam. Đồng thời, với việc gieo mầm chủ nghĩa Mác - Lê nin là cuộc đấu tranh kiên định với những luồng tư tưởng phi mác xít.

Thông qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giáo dục bằng báo chí cách mạng và bằng tấm gương đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của những người cộng sản mà Đảng đã giác ngộ được ngày càng đông đảo những người yêu nước (kể cả những tầng lớp trung gian) tham gia vào Đảng, đi theo Đảng để tranh đấu vì quyền lợi dân tộc, giai cấp.

Thông qua mạng lưới hoạt động bí mật, có lúc bán công khai và công khai, các lực lượng làm công tác tư tưởng chính trị của Đảng đã tôn vinh, định vị được trong lòng dân rằng muốn cứu nước, cứu dân khỏi xiềng xích thực dân, phát xít thì chỉ có một con đường duy nhất đúng là làm cách mạng, vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền dưới lá cờ đỏ búa liềm và lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh.

Công tác tư tưởng chính trị của Đảng luôn bám sát thực tiễn đấu tranh cách mạng, dựa vào quần chúng để truyền đi thông điệp “vùng lên cứu quốc”, kết hợp giữa sách báo cách mạng và tờ rơi, khẩu hiệu, diễn thuyết, âm nhạc... mà làm cầu nối đưa đường lối cách mạng của Đảng, Bác Hồ đến với đông đảo quàn chúng, thấm sâu vào đảng viên của Đảng.

Công tác tuyên truyền trước thềm khởi nghĩa mang đến cho dân chúng niềm tin rằng kẻ thù đã rệu rã đến tột cùng, sức mạnh của cách mạng đã lên tột đỉnh, thời cơ khởi nghĩa đã chín muồi; thời cơ đến, cả hệ thống chính trị trở thành một cỗ máy tuyên truyền, truyền đi thông điệp “thời cơ ngàn năm có một đã đến”, “hãy mau vùng đứng lên lấy sức ta mà giải phóng cho ta”.

* Tạo nên khí thế, niềm tin tưởng vào tương lai mà chính quyền cách mạng sẽ mang lại cho dân tộc, cho người dân:

Những khoảng thời gian ngắn ngủi và những lợi ích thiết thực mà chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã mang lại cho đồng bào (trong cao trào 1930-1931), cùng với những chính sách mà Việt Minh thực hiện ở những vùng giải phóng (trước tổng khởi nghĩa) thực sự là “món quà lịch sử” đủ sức thuyết phục lòng dân, họ thấy ở đó là hiển hiện một tương lai tươi sáng.

Sau khi tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người dân được tham gia vào việc nắm giữ và bảo vệ chính quyền, được hưởng thành quả cách mạng, họ trở thành người chủ của nhà máy, hầm mỏ, ruộng đất; số phận thay đổi thực sự từ kẻ nô lệ thành người làm chủ. Lời thề độc lập trong Lễ Tuyên ngôn độc lập đã phản ánh tâm nguyện đồng bào ta là một lòng một dạ theo Chính phủ do Hồ Chí Minh đứng đầu, quyết đem tính mạng và của cải, tinh thần và lực lượng để bảo vệ quyền độc lập, tự do.
Vũ khí không nhiều, lại rất thô sơ, đội quân vũ trang còn non trẻ, nhưng bù lại chính quyền non trẻ có chỗ dựa trường lũy bất khả chiến bại là lòng dân, ý chí sắt đá của những con người “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng không từ trên trời rơi xuống, nó là kết quả của công tác tư tưởng chính trị suốt 15 năm kể từ khi có Đảng ra đời.

* Làm cho quân thù phải dè chừng, khiếp sợ, hoảng loạn mất tinh thần, đầu hàng vô điều kiện:

Ngay khi Nhật đảo chính Pháp (đêm 09/3/1945), những người làm công tác tư tưởng chính trị của Đảng đã biết nhân đó mà phơi bày bản chất phản cách mạng, mỵ dân của Nhật - Pháp và bọn tay sai, khiến cho cả hai kẻ thù đều thấy mất chỗ đứng, đều thấy nguy cơ bị Việt Minh tiêu diệt. Hai kẻ thù không thể cấu kết với nhau, cùng là mục tiêu đấu tranh của cách mạng, nhất là quân phát xít Nhật không thể dùng bánh vẽ để lừa bịp dân ta.

Cuộc phá kho thóc của Nhật trước đó là một cuộc diễn tập về khí thế cách mạng của dân chúng, cuộc tổng khởi nghĩa ở Hà Nội với lực lượng nông dân từ ngoại thành, trong tay mang gậy gộc, đòn gánh, lưỡi liềm... cùng với băng rôn, khẩu hiệu, cờ búa liềm, đã tạo thành cuộc trấn áp tinh thần quân phản cách mạng.

P.TTCTTG (tổng hợp)
__________
Nguồn: BTGTW
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27129073