Truy cập hiện tại

Đang có 147 khách và không thành viên đang online

Quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ

(TGAG)- Một năm bắt đầu từ mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ... trong cuộc đời mỗi người, tuổi trẻ chính là giai đoạn quan trọng nhất, tạo nền móng ban đầu trong việc hình thành nên nhân cách, đạo đức và khí chất.

 
Có thể thấy rằng, quan tâm giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là vấn đề luôn trăn trở trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi khi nghĩ về tương lai, vận mệnh của quốc gia dân tộc. Bởi thế trong Di chúc của mình, ngay sau phần đầu tiên nói về Đảng, Người lập tức dặn dò về công tác thanh niên “... Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ”; “... bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết...”.

Những năm qua, thực hiện di chúc của Bác, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước... đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Thế hệ trẻ ngày nay sớm được tiếp cận với nguồn tri thức khoa học đồ sộ và vô tận, sống với hoài bão, khát khao hơn, mạnh mẽ hơn. Có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, bên cạnh những yếu tố tích cực, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho lớp trẻ hiện nay cũng còn đó nhiều điều đáng lo ngại. Trong quá trình đổi mới, hội nhập và toàn cầu hóa, đời sống kinh tế ngày một phát triển, các nhu cầu về mặt vật chất được đáp ứng ngày một tốt hơn, thế nhưng đạo đức xã hội, đáng buồn thay lại đang bộc lộ những khiếm khuyết mà trong nhiều văn kiện, nghị quyết Đảng gần đây đã chỉ rõ: đạo đức xã hội nhiều mặt xuống cấp, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Tình trạng tham nhũng, lãng phí chậm được ngăn chặn, đẩy lùi, làm suy giảm niềm tin trong Nhân dân. Hiện tượng lệch chuẩn về đạo đức truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp, xuất hiện cả trong những môi trường, những mối quan hệ trước đây được coi là nơi chốn thiêng liêng như gia đình, nhà trường, nơi chốn thờ tự. Lối sống ảo, sống thực dụng, sống vô cảm... tiếp tục lan truyền trong đời sống xã hội, nhất là trong giới trẻ.

Có rất nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra, nhiều ý kiến cho rằng trong xu thế chung của toàn cầu hóa, của hội nhập và phát triển, bên cạnh mặt tích cực là được tiếp thu, bổ sung làm giàu thêm những chuẩn mực mới, mang tính thời đại, chứa đựng giá trị nhân văn của nhân loại thì xã hội cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ lối sống, cách sống khác biệt với xu hướng vật chất hóa các mối quan hệ. Cùng với đó, cuộc sống ngày một cạnh tranh, bận rộn hơn, quá chú trọng tới cơm áo gạo tiền, các bậc cha mẹ dường như ít có thời gian giáo dục dạy dỗ con cái, đa phần phó mặc cho nhà trường, xã hội. Nếu như trước đây, phần lớn những giá trị truyền thống đều do ông bà, cha mẹ truyền đạt hay răn dạy con cháu qua những bữa cơm, giờ phút quây quần bên gia đình thì dường như ngày nay còn rất ít những gia đình giữ gìn được truyền thống ấy. Thanh thiếu nhi trong độ tuổi cắp sách tới trường, việc học hành chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian. Trong chương trình học, mảng giáo dục đạo đức, giáo dục công dân luôn bị coi là yếu thế so với việc truyền thụ các khối kiến thức khác. Bởi vậy, một bộ phận giới trẻ ngày nay lựa chọn lối sống vội, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đáng lo hơn, không ít bạn trẻ sống thiếu lý tưởng, thờ ơ với thời cuộc, vô cảm. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ có chiều hướng gia tăng...

Những năm tới đây, tình hình thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ tiếp tục là đối tượng, mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tiếp tục tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ và công tác giáo dục thế hệ trẻ. Trong tình hình đó, quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ càng trở nên vấn đề cấp bách và vô cùng cần thiết.

Ngày 24/3/2015, Ban Bí thư (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 14 ngày 27/9/2016. Bên cạnh việc đánh giá thực trạng tình hình, đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu cho giai đoạn tới, Kế hoạch của Tỉnh ủy đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản cần tập trung trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành; tập trung xây dựng môi trường lành mạnh; tăng cường phối hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức tập hợp thanh thiếu nhi.

Quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống có văn hóa cho thế hệ trẻ. Tập hợp, quy tụ, tạo dựng ý thức tự vươn lên cho mỗi thanh thiếu niên vừa là yêu cầu vừa là trách nhiệm của toàn xã hội. Năm 2017 mang nhiều ý nghĩa đối với công tác thanh niên: năm diễn ra đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, cũng là năm tỉnh lựa chọn với chủ đề “Doanh nghiệp”, trong đó vai trò chính trong phong trào khởi nghiệp chính là ở thanh niên. Hơn lúc nào hết, tuổi trẻ An Giang cần phát huy mạnh mẽ tính xung kích, sáng tạo, tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, qua đó góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một đi lên, xứng đáng với lời dạy của Bác: “... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên...”./.

MẠNH HÀ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17197628