Truy cập hiện tại

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Bộ đội Biên phòng An Giang: nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt ngày biên phòng toàn dân

(TGAG)- Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp với 13 xã của 06 huyện thuộc 02 tỉnh Tà Keo và Kan Dal, Vương quốc Campuchia; nội biên có 18 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện, thị xã, thành phố biên giới, 02 cửa khẩu Quốc tế (Tịnh Biên và Sông Tiền); 02 cửa khẩu chính (Long Bình và Vĩnh Hội Đông); địa hình đồng ruộng, bằng phẳng, có nhiều sông, kênh, rạch với trên 30 bến đò ngang và nhiều đường mòn lối mở thuận lợi cho việc qua lại biên giới và từ khu vực biên giới vào nội địa. Những năm gần đây, các khu kinh tế cửa khẩu được đầu tư, xây dựng và hoạt động khá mạnh, thu hút số lượng người trong, ngoài nước đến tham quan, du lịch, đầu tư, mua sắm... Mặt khác, phía Campuchia có các khu thương mại, khu vui chơi giải trí như Casino, trường gà dọc biên giới, không chỉ có người Campuchia mà người dân Việt Nam cũng đến đây tham gia các hoạt động này; lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua biên giới ngày một gia tăng; tình hình các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, mua bán người... hoạt động qua lại biên giới diễn biến phức tạp. Nhân dân biên giới sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, buôn bán nhỏ hoặc chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là nòng cốt, chuyên trách. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, điều cốt lõi là phải xây dựng được thế trận Biên phòng toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Vì vậy trong thời gian qua, BĐBP tỉnh An Giang đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên về công tác vận động quần chúng; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy xây dựng nghị quyết, kế hoạch xác định tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực sát với tình hình thực tế địa bàn; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh chính trị, trật tự khóm, ấp khu vực biên giới” với các mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ phụ nữ cùng với BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”..., phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi trong đồng bào, dân tộc, dòng họ tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền kích động của kẻ xấu, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2013 - 2016 và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 338/UBND-NC, ngày 11/4/2014 về việc các sở, ngành, doanh nghiệp và huyện, thị xã, thành phố tuyến sau kết nghĩa, hỗ trợ, nhận đỡ đầu các đồn biên phòng và xã, phường, thị trấn biên giới, qua đó đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên biên giới khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANCT - TTATXH; đồng thời, phát huy mọi nguồn lực nâng cao cộng đồng trách nhiệm của hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, BĐBP tỉnh An Giang tập trung thực hiện tốt một số chủ trương, biện pháp như sau:

Một là, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, chương trình định kỳ và dài hạn để phổ biến, giáo dục nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo trên các báo, đài Trung ương, địa phương; thực hiện tốt Chỉ thị 01/TTg ngày 9/01/2015 của Thủ Tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tạo ra phong trào sâu rộng trên toàn tuyến biên giới; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân, lực lượng vũ trang của ta với nhân dân, lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia.

Hai là, tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình một cách toàn diện, có chiều sâu; kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xử lý nhanh chóng, dứt điểm các tình huống, vụ việc xảy ra trên biên giới, địa bàn; coi đây là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Ba là, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng có liên quan và với các ban, ngành đoàn thể địa phương, vì BĐBP chỉ là lực lượng nòng cốt chuyên trách chứ không phải là lực lượng duy nhất, để từ đó có sự tôn trọng hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, cùng nhau trao đổi thông tin, tình hình, thống nhất quan điểm, chủ trương, phương án giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chung cũng như hoàn thành nhiệm vụ riêng của từng lực lượng, từng cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân, có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị./.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17501949