Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Sự kiện trọng đại, dấu son thế kỷ

Đúng vào ngày này cách đây 70 năm (6-1-1946), trên khắp dải non sông Việt Nam, từ miền xuôi tới miền ngược, từ thành thị tới nông thôn, trẻ, già, trai, gái từ 18 tuổi trở lên đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người dân Việt Nam được thể hiện quyền công dân của mình thông qua lá phiếu cử tri. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã trở thành Ngày truyền thống của Quốc hội Việt Nam, là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lớn lao trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đồng thời, cuộc Tổng tuyển cử cũng là dấu son vẻ vang trong thế kỷ 20, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 70 năm trước được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp với hình thức bỏ phiếu kín. Cuộc Tổng tuyển cử đã đạt kết quả tốt đẹp khi có tới 89% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Cả nước đã bầu ra 333 đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau; 43% số đại biểu không đảng phái; 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đó vừa là thành quả của quá trình đấu tranh cam go và bền bỉ của dân tộc ta, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng về việc xây dựng Quốc hội của khối đại đoàn kết toàn dân. Quốc hội đã hội tụ các đại biểu của cả ba miền Bắc-Trung-Nam, của tất cả các ngành, các giới, các giai cấp, tầng lớp xã hội, đại diện của tất cả thế hệ những người Việt Nam yêu nước đương thời, thể hiện ý chí và quyền lực của nhân dân.


Các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2-3-1946. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội 70 năm trước đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về pháp lý. Cuộc Tổng tuyển cử là căn cứ để khẳng định: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - đó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

70 năm hình thành và phát triển từ sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, đến nay, Quốc hội Việt Nam sắp trải qua 13 nhiệm kỳ. Qua mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất; thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước. Trong đó, những khóa Quốc hội gần đây, hoạt động lập pháp ngày càng được quan tâm để nâng cao chất lượng các văn bản luật, pháp lệnh, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước, củng cố quốc phòng-an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại... Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả tích cực. Nhiều cách thức tổ chức hoạt động giám sát mới như lấy phiếu tín nhiệm, xem xét báo cáo về việc thực hiện các vấn đề chất vấn, giải trình tại các ủy ban của Quốc hội đã được triển khai, bước đầu phát huy tác dụng. Quốc hội cũng đã thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm, chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, dự toán ngân sách Nhà nước, chính sách dân tộc, quốc phòng, an ninh… đã góp phần vào việc duy trì sự ổn định và phát triển đất nước. Cùng với đó, hoạt động ngoại giao nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần phát huy vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

70 năm qua, dấu mốc và giá trị cao cả của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vẫn luôn có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực đối với hoạt động của Quốc hội hôm nay. Quốc hội đã và đang là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết gắn bó máu thịt và có trách nhiệm với cử tri, luôn luôn đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lực của nhân dân. Quốc hội ngày càng thể hiện sự trân trọng, biết lắng nghe, ghi nhận ý kiến chính đáng của nhân dân, từ đó làm cơ sở để đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, từng bước làm đổi thay cuộc sống theo chiều hướng tích cực, tiến bộ.

Kỷ niệm 70 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, đúng vào dịp đầu năm mới 2016, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng và Quốc hội; tự hào với những thành tựu vĩ đại qua 70 năm xây dựng, trưởng thành của Quốc hội Việt Nam. Cùng với việc đóng góp những đại diện ưu tú nhất vào Quốc hội để tham gia gánh vác việc non sông, Quân đội nhân dân Việt Nam, mà cụ thể là cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng còn là những công dân mẫu mực, luôn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng; đồng thời nỗ lực tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Kỷ niệm 70 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng ôn lại truyền thống vẻ vang của cách mạng Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức tự giác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, mỗi người hãy phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội những nội dung đúng đắn, phù hợp, góp phần để Quốc hội ngày càng đổi mới, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Nguồn: Báo QĐND
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16662169