Truy cập hiện tại

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Dân

(TUAG)- Ngày 19/8/2020, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội, sau đó lan rộng, giành thắng lợi trong cả nước, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân được thành lập ở cả ba miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Ngày 19/8 được Đảng và Nhà nước quyết định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Ra đời ngay trong từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng Công an nhân dân được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chăm lo lực lượng Công an nhân dân, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn luôn tin tưởng, giao cho Công an nhân dân những trọng trách lớn lao và lực lượng Công an nhân dân đã không phụ lòng tin đó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng, to lớn và những thành tựu chung của đất nước ta trong 75 năm qua.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, lúc sinh thời, Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó có Công an nhân dân. Người đã dành nhiều tâm trí, tình cảm cho quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc cơ bản là: Yêu nước, thương dân, lòng nhân ái bao lao đối với con người. Làm cách mạng là nhằm giải phóng Nhân dân, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân và phải dựa vào sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân. “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân… Trong xã hộ, không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân”. “Lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần cảnh giác của nhân dân, cộng với sự cố gắng của bộ đội và công an - là “thiên la địa võng”, bất kỳ bọn phá hoại nào, bọn mật thám nào cũng không lọt được cái lưới ấy của nhân dân”.

Nguồn gốc sức mạnh to lớn và vô địch là ở Nhân dân nhưng muốn trở thành hiện thực thì phải thông qua công tác giáo dục và tổ chức. Do đó, lực lượng Công an chẳng những phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà càng phải giỏi về tổ chức công tác dân vận. Phải tìm hiểu cuộc sống của dân, gần gũi với dân, vận động Nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự. Nếu “xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được”. “Dựa vào dân thì không kẻ địch nào tiêu diệt được ta”.

Gần đây, lực lượng Công an nhân dân đã quyết liệt thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy xét người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những chiến công, thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 75 năm qua, những dấu ấn trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân gần đây cũng rất đáng biểu dương. Trong đó, lực lượng Công an đã chủ động, gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta luôn dựa vào Nhân dân, phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc chọn ngày Ngày truyền thống Công an nhân dân là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng chính là ý Đảng, lòng Dân nhằm phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc./.
Quốc Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23253821