Truy cập hiện tại

Đang có 261 khách và không thành viên đang online

Họp Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020

(TGAG)- Chiều ngày 08/7, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020 tổ chức họp để thông qua Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Tuyên truyền Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi họp cùng sự tham dự của các đồng chí thành viên Tiểu ban tuyên truyền.


Tham dự buổi họp, các thành viên đã nghe Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lê Huy Bình triển khai dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI năm 2020. Hướng tới Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững”. Dự thảo Kế hoạch đề ra các nội dung cần tập trung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI tỉnh An Giang gắn với Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước; tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh giai đoạn 5 năm (2016-2020); giới thiệu những gương điển hình tiên tiến và các mô hình, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm (2016-2020); tuyên truyền những thành quả đạt được của đại hội, định hướng đổi mới phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới (2021-2025) nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Thời gian tập trung tuyên truyên truyền trước, trong và sau đại hội. Hình thức tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên mục, chuyên đề về Đại hội. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, liên hoan văn nghệ; treo băng rôn, khẩu hiệu, panô tại các khu vực trung tâm, cửa ngõ, đường phố chính, các cơ quan trên toàn tỉnh. Riêng tại thành phố Long Xuyên các cơ quan cấp tỉnh, các phường, xã treo cờ, băng rôn tại đơn vị, treo cờ trên đường phố và các hộ dân.

Tại buổi họp, các thành viên Tiểu ban tuyên truyền đã thảo luận cụ thể các nội dung công việc của từng đơn vị là thành viên của Tiểu ban, bao gồm 17 nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể.
 
Kết luận buổi họp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thiện Phú đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi họp, đồng chí thống nhất bổ sung một số nội dung vào Kế hoạch tuyên truyền, như: Phần nghi lễ hát quốc ca; thực hiện nhắn tin tuyên truyền đại hội; tuyên truyền về Đại hội đến các đoàn thể, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phù hợp với thực tế nhiệm vụ.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện về âm thanh phục vụ Đại hội, đồng thời xem lại các maket hội trường, panô để trình Tiểu ban tuyên truyền tham mưu Ban Tổ chức đại hội xem xét quyết định.
 
Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sớm thống nhất đặt hàng với Tỉnh đoàn số lượng thiếu nhi tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch, số lượng đoàn viên tham gia phát tài liệu trong Đại hội, và sớm cung cấp các gương điển hình để các đơn vị báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Đồng chí cho rằng các ý kiến thảo luận của các thành viên Tiểu ban tuyên truyền cơ bản đã xác định được các đầu công việc gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, đồng chí đề nghị sau cuộc họp, đồng chí Lê Huy Bình Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp và hoàn chỉnh Kế hoạch để ký ban hành, các đơn vị thành viên, trên tinh thần chủ động triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền theo nội dung nêu trong Kế hoạch. Đề nghị ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm đầu mối quán xuyến kiểm tra các nội dung liên quan đến các công tác tuyên truyền Đại hội  Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020.

Tiểu Ban tuyên truyền thống nhất dự kiến tổ chức kiểm duyệt các nội dung chuẩn bị Đại hội, trước 5 ngày khi Đại hội diễn ra./.
 
NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28098784