Truy cập hiện tại

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020

(TUAG)- Chiều 03/7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp kiểm tra công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Ban Tổ chức Đại hội.


Phó Chủ tịch Lê Văn Phước kết luận buổi họp

Tại buổi họp, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Huỳnh Thị Diễm Châu triển khai dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 và dự thảo Quy chế của Ban Tổ chức Đại hội. Đồng thời thông qua một số nội dung tổ chức đại hội bao gồm: Quy định số lượng đoàn chủ tịch đại hội; Kỷ yếu giới thiệu những gương điển hình tiên tiến giai đoạn (2015 - 2020); phim tài liệu và phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước, việc lựa chọn các điển hình tiên tiến giao lưu tại đại hội; văn nghệ phục vụ, các nghi lễ trong đại hội và việc đảm bảo an ninh trật tự đại hội;…


Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai dự thảo kế hoạch

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững”, dự kiến sẽ tổ chức vào quý III-2020.

Thông qua đại hội, để đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang trong 05 năm qua (2016 - 2020) góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, rút ra ưu điểm cũng như hạn chế trong tổ chức, chỉ đạo phát động phong trào thi đua, nhằm tiếp tục đổi mới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Đồng thời biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, qua đó khơi dậy, động viên, cổ vũ cả hệ thống chính trị trong tỉnh lập thành tích cao hơn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.


Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước thống nhất giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo các hoạt động tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 trên tinh thần hết sức khẩn trương, thống nhất thực hiện kỷ yếu giới thiệu những gương điển hình tiên tiến giai đoạn (2015-2020); và thống nhất thời gian cụ thể về phim tư liệu và phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí yêu cầu cân nhắc chọn lựa kỹ gương điển hình tham gia giao lưu trong đại hội nhằm mang lại sự thuyết phục, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh;…

Dự kiến Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 sẽ họp phiên thứ hai để thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội vào ngày 20/7/2020./.

NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16080363