Truy cập hiện tại

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

Sơ kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận

(TGAG)- Chiều 11/3/2019, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; 5 năm chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28  về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" (giai đoạn 2013 - 2018) và 2 năm chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về "Thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an" từ năm 2016 - 2018.

Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trần Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự.


Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trần Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham dự tại điểm cầu An Giang

Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực UBTUMTTQVN và các tổ chức thành viên với Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng; tiếp tục khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm trong giai đoạn hiện nay… 5 năm qua, Chương trình động số 22 được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận và vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân được phát động mạnh mẽ, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng… Công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận đã góp phần  huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu An Giang

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận về các nội dung như: xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; xây dựng các mô hình dân vận khéo, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng biên giới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm -  Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình.

Ngành công an tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT. Chú trọng sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để giữ vững phong trào.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 199 tập thể, 266 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể và Công an các cấp vì có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận trong 05 năm qua.
                                        
Tiến Tầm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26969794