Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Kinh tế xã hội huyện Châu Thành tiếp tục phát triển ổn định trong năm 2019

(TGAG)- Ngày 09/12, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2019. Chủ trì hội nghị là ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.


Trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục phát triển một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá và tăng so với cùng kỳ như: Tổng diện tích gieo trồng năm 2019 là 82.352,41 ha đạt 104,4% kế hoạch năm. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phát triển mới 24 cơ sở trong toàn huyện có 1.115 cơ sở, thu hút 2.705 lao động, vốn là 138,873 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Song song đó, trong năm 2019, huyện đã giải quyết việc làm cho 6.063 lao động và mở 60 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.702 lao động đạt 106,3% so với kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức và duy trì tốt góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Ngoài ra, quốc phòng duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàn chiến đấu và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị và tổ chức diễn tập phòng thủ theo kế hoạch…Kết luận hội nghị, ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như; Tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường quyết tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi;  Đồng thời, cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17572742