Truy cập hiện tại

Đang có 209 khách và không thành viên đang online

Châu Phú xác định lợi thế so sánh - tăng tốc trong phát triển kinh tế

(TGAG)- Ngày 17-10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy, sở ban ngành làm việc với Huyện ủy Châu Phú nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, đoàn lắng nghe và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết Huyện Đảng bộ và định hướng cho Huyện chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế huyện Châu Phú giai đoạn vừa qua có bước tăng trưởng khá cao, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất khu vực nông, thủy sản tăng 12,5%; khu vực công nghiệp tăng 62%; khu vực xây dựng tăng 77,5%. Trong đó, hiệu quả nhất là chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 30 – 100 lần so trồng lúa. Huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư và thu hút đầu tư với 149 công trình xây dựng với tổng mức đầu tư gần 1.006 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Châu Phú đạt tỷ lệ giảm nghèo là 4,9%.

Công tác xây dựng Đảng, với mục tiêu tinh gọn bộ máy từ cấp huyện đến cấp xã đều giảm nhiều so với chỉ tiêu biên chế được giao và100% xã – thị trấn bố trí bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND, sắp xếp kiêm nhiệm 08 chức danh có nhiệm vụ tương đồng ở cấp xã.

Giai đoạn tiếp theo, Châu Phú tiếp tục đẩy mạnh các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng có hiệu quả, không phát sinh khiếu nại. Công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; bộ máy hành chính từng bước tinh gọn qua việc kiêm nhiệm chức danh và sáp nhập đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao Châu Phú đã đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Trong đó, nổi bậc là lĩnh vực nông nghiệp khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả tăng thu nhập bình quân đầu người mức khá cao, nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là nông dân. Xây dựng xã nông thôn mới vượt 150% chỉ tiêu, công tác mời gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, quy mô công nghiệp cũng là điểm sáng.

Định hướng giai đoạn tiếp theo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt yêu cầu, Huyện ủy Châu Phú cần xác định rõ lợi thế so sánh của địa phương để đầu tư phát triển trọng tâm, trọng điểm. Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động, xuất khẩu lao động cần quan tâm. Tập trung cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Đối với công tác chuẩn bị đại hội, cần kiện toàn công tác cán bộ, các bộ phận giúp việc, tiểu ban văn kiện xây dựng đề cương báo cáo chính trị sát với thực tiễn địa phương, theo đúng hướng dẫn trung ương và nhất là phải chỉ ra những vấn đề quan trọng trong định hướng phát triển Châu Phú trong thời gian tới.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15177386