Truy cập hiện tại

Đang có 161 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

(TGAG)- Sáng 17/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị mở rộng tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Chí Thành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Năm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Theo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh  đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về thi hành Điều lệ Đảng và công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa và ban hành quy chế, quy định, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã mở 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 66 đảng viên mới và 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 70 quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng; kết nạp 58 đảng viên mới (đạt 77,33% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), chuyển đảng chính thức cho 113 đồng chí.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt đảng, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định, phát huy vai trò, trách nhiệm trên từng cương vị công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đã tổ chức kiểm tra, giám sát 16 lượt tổ chức Đảng, 1.105 lượt đảng viên (trong đó có 161 cấp ủy viên); giám sát 03 tổ chức đảng và 250 đảng viên (trong đó có 45 cấp ủy viên).

Đối với kết quả lãnh đạo nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; thực hiện tổ công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” gắn với thế trận “Quốc phòng toàn dân” và “An ninh nhân dân” vững chắc. Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh còn lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu các tổ chức đảng toàn đơn vị cần tập trung lãnh đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đối với lãnh đạo nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tăng cường lực lượng, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tiếp tục tham mưu cho địa phương ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, chuẩn bị tốt công tác phục vụ Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019; làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ, nề nếp sinh hoạt đảng, quản lý, giáo dục đảng viên, củng cố, kiện toàn các cấp ủy đảng và phát triển đảng viên mới; xây dựng kế hoạch, văn kiện, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp trong BĐBP tỉnh.
Tin, ảnh: CHIẾN KHU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26110567