Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

An Giang: Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh

(TGAG)- Ngày 06/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 11 khóa IX, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét các chuyên đề như: Kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đon vị sự nghiệp công lập; Kết quả thực hiện Đề án sáp nhập trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện da khoa huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm y tế huyện thực hiện hai chức năng dự phòng và điều trị.

Công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến thảo luận tổ trước và tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh…

Để công tác chuẩn bị kỳ họp đạt kết quả tốt, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các báo cáo cần đi sâu phân tích những nội dung trọng tâm, nêu thực trạng với số liệu cụ thể, phân tích nguyên nhân, đề xuất chính sách, giải pháp để khắc phục những tồn tại. Bên cạnh đó tất cả các báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ra nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Theo kế hoạch, Kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức trong 02 ngày, từ 11/7 đến 12/7/2019, tại Hội trường ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tin, ảnh  Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30188675