Truy cập hiện tại

Đang có 235 khách và không thành viên đang online

Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương tại tỉnh An Giang

(TGAG)- Sáng ngày 19/3/2019, Kiểm toán Nhà nước khu vực IX phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại tỉnh An Giang.


Hội nghị đã nghe đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực IX công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại tỉnh An Giang. Với mục tiêu nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả…

Nội dung kiểm toán lần này tập trung vào việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của nhà nước; Việc chấp hành pháp luật về thuế và pháp luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện cơ chế tự chủ đối với các Trường đại học công lập và các bệnh viện công lập trực thuộc tỉnh. Việc quản lý và sử dụng kinh phí; quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện và kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020…

Theo Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại tỉnh An Giang, thời hạn kiểm toán 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán./.
Tin, ảnh: Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18475499