Truy cập hiện tại

Đang có 306 khách và không thành viên đang online

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm nghèo làm việc tại huyện Tri Tôn

(TGAG)- Ngày 18/3/2019, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí: Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tri Tôn, để giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018. Cùng dự buổi làm việc về phía cấp tỉnh có các đồng chí là lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo huyện Tri Tôn có đồng chí Cao Quang Liêm - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành huyện.

Trong giai đoạn 2012 - 2018 huyện triển khai thực hiện các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo của Trung ương và các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện trên địa bàn huyện Tri Tôn. Tổng nguồn vốn để thực hiện chương trình  hơn 547 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương là trên  372 tỷ đồng, địa phương trên 20 tỷ đồng, vốn tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội gần 48 tỷ đồng và vốn huy đông cộng đồng trên 106 tỷ đồng. Bên cạnh đó huyện đã tiếp nhận 04 dự án hợp tác quốc tế tài trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, với 9 công trình, tổng kinh phí thực hiện theo cam kết là trên 3 tỷ đồng. Huyện đã kết hợp bố trí lồng ghép các nguồn lực đầu tư bảo đảm đúng đối tượng và nhu cầu của cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành; qua đó nền kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; văn hóa - xã hội có bước phát triển tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm bảo đảm. Giai đoạn 2016 - 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,81%, xuống còn 12,45%. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 33,49% xuống còn 22,82% so với số hộ dân tộc thiểu số chung toàn huyện. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 3,07%. Quy mô giáo dục  và đào tạo, mạng lưới trường lớp phát triển ổn định. Huyện đã thành lập trường trung cấp nghề dân tộc nội trú  và THPT Cô Tô. Số lượng học sinh trung bình mỗi năn tăng từ 1,2%,…

Bên cạnh báo cáo kết quả thực hiện, huyện cũng đã đề xuất nhiều vấn đề giúp người nghèo biết cách tự tạo việc làm để có nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo như:  hoàn thành các văn bản hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện sớm kịp thời; bãi bỏ những chính sách mang tính tạm thòi, phân bổ nguồn kinh phí sớm và kịp thời cho địa phương để từ đó điều động phân bổ hợp lý cho từng địa bàn…


Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội đã ghi nhận những đề xuất kiến nghị, đồng thời đánh giá cao những kết quả của huyện đã đạt được trong triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới huyện Tri Tôn cần quan tâm đến hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Tiếp tục quan tâm huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Phát huy và nhân rộng những mô hình hay mang lại hiệu quả trong công tác giảm nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ nội dung các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Dịp này, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao 50 suất học bổng, trị giá mỗi suất là 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện Tri Tôn./.

Cẩm Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17535082