Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

An Phú: Tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (giai đoạn 2013-2017)

(TGAG)- Sáng ngày 11/5, UBND huyện An Phú tổ chức cuộc họp tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (giai đoạn 2013-2017). Ông Đoàn Bình Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Phú chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, qua 5 năm thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2013-2017, huyện An Phú có 5.000 đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công. Trong đó, có 1.002 hồ sơ liệt sĩ, 73 Bà mẹ việt Nam anh hùng (hiện còn sống 3 mẹ); 677 thương binh, 11 bệnh binh, 194 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và trên 100 người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần, có 1.359 người có công cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ Ngân sách Nhà nước với kinh phí hàng năm trên 16 tỷ đồng. Ngoài ra, có 75 học sinh, sinh viên là con của người có công đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục đào tạo với kinh phí trợ cấp hàng năm trên 280 triệu đồng. Qua đó, huyện còn thường xuyên tổ chức cho người có công và thân nhân đi tham quan, nghĩ dưỡng tại các khu duc lịch trong nước với kinh phí thực hiện trên 200 triệu đồng/năm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đoàn Bình Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thời gian tới, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách, người có công theo pháp lệnh ưu đãi của Nhà nước; chú trọng công tác tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn mới và các quy định ưu đãi đối với người có công. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tri ân đối với các đối tượng có công và gia đình chính sách trên địa bàn.

Huỳnh Như
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22561035