Truy cập hiện tại

Đang có 204 khách và không thành viên đang online

Tân Châu định hướng phát triển đô thị biên giới trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh

(TGAG)- Sáng ngày 18/10/2017, UBND thị xã Tân Châu tổ chức Lễ công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến dự có đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND thị xã; cùng lãnh đạo các ban ngành thị xã, lãnh đạo 14 xã - phường và đông đảo Nhân dân 2 phường Long Thạnh và Long Hưng tham dự.Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là đưa thị xã Tân Châu đạt chuẩn đô thị loại III và định hướng đạt chuẩn đô thị loại II sau năm 2030. Trong đó, phấn đấu đưa nền kinh tế thị xã tăng trưởng nhanh, bền vững, có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Đặc biệt, đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, kinh tế biên mậu làm nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự đột phá trong việc huy động nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng văn minh, hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng phát triển, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng và khẳng định vai trò, vị trí của thị xã là một trong ba trung tâm kinh tế lớn của tỉnh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Định hướng Quy hoạch cũng đưa ra, trong 10 đến 15 năm tới, Tân Châu là trọng điểm phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh; đầu mối giao thương bằng đường thủy với Campuchia và các nước trong khu vực; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ; có một số sản phẩm công nghiệp, dịch vụ thế mạnh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thị xã vùng biên; đồng thời, tăng nhanh tỷ lệ nông thủy sản ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu.Phát biểu kết luận tại buổi Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu yêu cầu các phòng, ban thị xã và UBND các xã, phường dựa trên quy hoạch được tỉnh phê duyệt, phải xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tiềm năng, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị mình; thường xuyên đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Quy hoạch này đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thông suốt; nhất là, trong quá trình thực hiện cần phải quan tâm, theo dõi, kiểm tra và kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo lộ trình đề ra.
 
Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15716840