Truy cập hiện tại

Đang có 384 khách và không thành viên đang online

Trên 600 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

(TGAG)- Sáng ngày 27/6, Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) dành cho đối tượng 3 trong Quân đội, gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân hàm cấp tá và cán bộ giữ chức trưởng ban các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh. Đại diện Bộ CHQS tỉnh và thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh An Giang đến dự.
 

Thực hành diễn tập tác chiến đánh địch đột nhập khu vực phòng thủ

Căn cứ Nghị định số 13 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Luật Giáo dục QP-AN, từ hai năm qua, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã tổ chức bồi dưỡng cho hơn 600 lượt cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong lực lượng vũ trang  địa phương tỉnh. Cụ thể đã tổ chức được hai lớp dành cho đối tượng 3 và ba lớp dành cho đối tượng 4. Theo kế hoạch được Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh phê duyệt, trong thời gian tập trung học tập, các học viên sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm liên quan chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, về phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố thế trận QP-AN; xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới. Báo cáo viên là những đồng chí chuyên trách từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được mời giới thiệu từng chuyên đề riêng đối với lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện Bộ CHQS tỉnh ghi nhận vai trò tham mưu của Trường Quân sự tỉnh trong việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thời gian qua. Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong học tập, nghiên cứu cần đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt đối với học viên cần liên hệ, vận dụng kiến thức được tiếp thu vào trong thực tiễn công việc để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương./.
           
Văn Tranh


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28183149