Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử

(TGAG)- Sau một ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa VIII) đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đã được thông qua.

Kỳ họp lần này các vị đại biểu đã được nghe báo cáo về: Tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh khóa VIII; báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh; báo cáo của Chánh án tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Khen thưởng các cá nhân đại biểu HĐND tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Hồ Việt Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong suốt thời gian công tác của mình, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, nhất là nhiệm vụ đại biểu dân cử. Do yêu cầu công tác nên mới chuyển sang vị trí công tác khác, nhưng vẫn rất mong với những kinh nghiệm quý báo, các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức của mình cho sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian tới. Chúc các đồng chí ở cương vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam”
cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đánh giá từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chức năng của mình. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung nghị quyết cơ bản bám sát với tình hình thực tế của địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa phương; công tác tiếp xúc cư tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường và mang lại hiệu quả thiết thực. Quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri được cải thiện, niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên, Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân. Có thể khẳng định rằng, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra.


Trao quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016 là khá năng nề đó là: Các cấp ủy, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung triển khai quán triệt tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để lựa chọn bầu ra các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thực sự là người đại diện cho nhân dân có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và phẩm chất chính trị tốt mà thực hiện nhiệm vụ do cử tri giao cho. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016 và Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm do Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

Kỳ họp này đã nghe công bố Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016  và Quyết định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam” cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ qua./. 
 
Tin ảnh:    Nguyễn Hùng 
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18485868