Truy cập hiện tại

Đang có 190 khách và không thành viên đang online

An Giang tổng kết ngành nông nghiệp và chương trình cánh đồng lớn 2011-2015

(TGAG)- Sáng ngày 18/01 Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2015, chương trình cánh đồng lớn 2011- 2015, công bố đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, và triển khai kế hoạch năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện các Viện, Trường Đại học An Giang, Cần Thơ; Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 

Năm 2015, sản xuất nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, về giá cả và thị trường, cùng với ảnh hưởng của tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Tuy nhiên, Ngành nông nghiệp đã vượt qua và thực hiện đạt nhiều kết quả cao như giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp năm 2015 là 2,18% so 2014. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 1,99%, lâm nghiệp giảm 1,52% và thủy sản tăng 4,61%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 01 ha đất năm 2015 đạt 145 triệu đồng, tăng 16 triệu/ha, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người nông thôn đạt 28,28 triệu đồng/ha, tăng 3,02 triệu đồng/ha so năm 2014. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới số xã đạt nông thôn mới tính đến cuối 2015 có 13 xã, tăng 11 xã so 2014. Đến nay không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí; Về thực hiện cánh đồng lớn, năm 2015 có 625 ngàn ha, đạt 6,5% tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh.

Năm 2016, ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị tăng thêm của ngành đạt 2,7%; Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 01 ha đạt 160 triệu đồng/ha; Tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng; Phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện mô hình cánh đồng lớn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng khẳng định: Mặc dù 2015, ngành nông nghiệp đã thực hiện đạt nhiều kết quả cao, nhưng cũng đã có nhiều tồn tại cần phải khắc phục như chuyển dịch cơ cấu từ lúa sang màu còn chậm; Các chuỗi giá trị rau, màu, thủy sản chậm hình thành; Cơ sở hạ tầng cho cánh đồng lớn chưa đồng bộ; Triển khai tái cơ cấu nông nghiệp chưa tốt... Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016, ngành nông nghiệp An Giang cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện đạt kế hoạch đề ra, mà trọng tâm đó là tiếp tục thực hiện đề án các quy hoạch ngành nông nghiệp, thực hiện hiệu quả các giống cây trồng, vật nuôi; Tập trung phòng chống hạn, nạo vét các tuyến kinh mương nội đồng; Phấn đấu có 06 xã hoàn thành nông thôn mới; Thực hiện và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả; Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Thực hiện phòng, chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Kiểm tra dư lượng thuốc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa; Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình cánh đồng lớn...


Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, 05 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong việc thực hiện liên kết sản xuất, kinh doanh vùng nguyên liệu theo mô hình “ cánh đồng lớn” ở An Giang  giai đoạn 2011 - 2015./.

Tin, ảnh:  Tiếp Thu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16660943