Truy cập hiện tại

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

Từ ngày 11/8 đến 15/8/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2022 trên địa bàn tỉnh

(TUAG)- Để báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2022, phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết; tiếp tục lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri gửi gắm đến Hội đồng nhân dân. Từ ngày 11/8 đến 15/8/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) tiếp xúc với bà con cử tri báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2022 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
 

Để công tác tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng theo thời gian quy định, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân sắp xếp thời gian tham và dự đầy đủ các buổi tiếp xúc để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân các cấp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra tại những lần tiếp xúc trước đó; đồng thời lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để chuyển đen cơ quan có tham quyền xem xét, giải quyết; thông báo với cử tri về kết quả giải quyết và phản hồi ý kiến, giải trình của các cơ quan có thẩm quyền tại kỳ tiếp xúc tiếp theo./.

Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35161350