Truy cập hiện tại

Đang có 95 khách và không thành viên đang online

Phú Tân phấn đấu đến năm 2020 có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(TGAG)- Trong những năm qua, công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Tân đã đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực đáp ứng kịp thời nhu cầu, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhiều công trình cơ sở hạ tầng nông thôn được thực hiện góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Phú Tân, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã thực hiện 202 công trình gồm: 13 công trình chiếu sáng công cộng; 137 căn nhà ở chính sách xã hội; trồng mới và cải tạo 04 công trình hàng rào cây xanh; lắp mới 4 công trình cột cờ; 18 công trình giao thông nông thôn; 16 công trình giao thông thủy lợi nội đồng; 07 công trình cầu nông thôn; xây dựng mới 01 bờ kè; 02 công trình hiến đất; với tổng kinh phí hơn 125 tỷ đồng, trong đó, vốn Trung ương đầu tự trên 30 tỷ, huyện đầu tư hơn 6 tỷ, nhân dân đóng góp gần 88 tỷ, doanh nghiệp 0,28 tỷ.


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến cuối tháng 9/2015, huyện Phú Tân đã có 01 xã đạt 19 tiêu chí; 02 xã đạt 14 tiêu chí; 03 xã đạt 12 tiêu chí; 01 xã đạt 11 tiêu chí; 04 xã đạt 10 tiêu chí; 04 xã đạt 09 tiêu chí và 01 xã đạt 07 tiêu chí. Trong thời gian tới, huyện Phú Tân sẽ đẩy mạnh việc huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn, hỗ trợ các xã xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để phấn đấu đến năm 2020 huyện sẽ có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thông mới...

Tin, ảnh: NGUYỄN THẮNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16713593