Truy cập hiện tại

Đang có 169 khách và không thành viên đang online

Hội Nông dân tỉnh An Giang sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022

(TUAG)- Sáng ngày 01/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị. Đồng chí Võ Nguyên Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.Hội nghị tiến hành kiện toàn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (khóa XI), nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức Chương trình ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Liên Minh Hợp tác xã tỉnh và Công ty cổ phần Dịch vụ Quốc tế gia.


Chủ tịch Hội nông dân phát biểu

6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua; tích cực chủ động, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua thực hiện đạt 3/14 chỉ tiêu, 5/14 chỉ tiêu đạt từ 66-94%. Các cấp Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác Hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên - nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh; tích cực tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt kịp thời thông tin, tình hình dư luận, tư tưởng, đời sống của hội viên nông dân để có hướng hỗ trợ kịp thời.


Hội Nông dân tỉnh ký kết với Công ty cổ phần Dịch vụ Quốc tế gia


Ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với Liên Minh Hợp tác xã tỉnh

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, năng lực cán bộ từng bước đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ Hội các cấp kịp thời được kiện toàn; chất lượng hội viên, hoạt động của các chi, tổ Hội có chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã được thực hiện tốt; công tác triển khai xây dựng các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp luôn được quan tâm thực hiện, hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân từng bước được phát huy hiệu quả;…


Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận kết quả, tuyên dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trực tiếp thực hiện các mô hình phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống của nông dân.

Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam đề nghị các cấp Hội phát huy những kết quả đạt được, đồng thời quan tâm thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động Hội; đổi mới nội dung và phương thức nâng cao chất lượng hoạt động Hội; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; xây dựng và triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn về nội dung, quy trình công tác nhân sự Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; tổ chức Đại hội tuyên dương Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2022; sơ kết Nghị quyết số 29-NQ/TWHND của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa hoạt đội Hội đi vào nền nếp; kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ năng lực cán bộ làm công tác Hội; động viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm nghiên cứu những nội dung liên quan đến hoạt động của Hội được nêu trong Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;…

NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30269416