Truy cập hiện tại

Đang có 244 khách và không thành viên đang online

Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành lần thứ 16

(TUAG)- Ngày 09/4/2021, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Kỳ họp lần thứ 16 để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có bà Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Phước Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đại biểu HĐND huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp, bà Trần Kim Huối - Phó Chủ tịch HĐND huyện.
 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 15 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp lệ và 04 kỳ họp chuyên đề. Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình kỳ họp thường xuyên được đổi mới, ngày càng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
Các nghị quyết của HĐND đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng; việc đổi mới, tăng thời gian trong hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, thảo luận đã tạo điều kiện cho đại biểu tranh luận, làm rõ các vấn đề, không để việc giải quyết kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND huyện...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp bà Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đề nghị trong thời gian tới, HĐND huyện, lãnh đạo các ban, tổ đại biểu trong chức trách, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp cùng các ngành, các cấp, lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của Nhân dân; Tiếp tục cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện và cụ thể hóa 05 đề án trọng điểm và 03 khâu đột phá của huyện; Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức  hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện theo kế hoạch...


Để biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 6 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐNĐ huyện Châu Thành khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211609