Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt

(TUAG)- Sáng ngày 12/01/2021, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt huyện, xã, cán bộ hưu trí trong huyện. Đến dự có đồng chí Lê Chí Thành - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới; đồng chí Ngô Hoàng Hiếu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.


Tại đây, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2020, nổi bật là hoàn thành 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 55,7 triệu đồng/năm, tăng 3,3 triệu đồng so cùng kỳ. Trong nông nghiệp đã chuyển dịch từ lúa sang màu, cây ăn trái được gần 480 ha, nâng tổng số diện tích chuyển dịch đến nay là 8.300 ha; trong đó, diện tích trồng cây ăn trái gần 7.400 ha; giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp bình quân đạt 328 triệu đồng (tăng hơn 8 triệu đồng/ha so cùng kỳ). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng được quan tâm thực hiện nghiêm túc,… Bên cạnh, các đại biểu còn được thông tin nội dung chủ yếu của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 (khóa XII) của Đảng, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18/12/2020; thông tin các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII.Qua đây, giúp cán bộ, đảng viên củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra trong năm 2021./.

Bảo Dinh, Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18094612