Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Tổng kết Đề án 129, 130 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

(TUAG)- Sáng ngày 29/10/2020, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 129, 139 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đại tá Phạm Thanh Kỳ - Phó Tham mưu Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Kiều - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn; Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đến dự.Thực hiện Đề án 129 và 130 của UBND tỉnh An Giang về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Từ năm 2017 - 2020 huyện Thoại Sơn đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với 1.728 đồng chí, đạt 1,06 % so với dân số. Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn có 17/17 chi bộ quân sự, đạt 100%. Hoạt động chi bộ quân sự ngày càng có chất lượng và đi vào nền nếp, phù hợp với tình hình cơ sở, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra hơn 8.000 cuộc có hơn 19.000 lượt đồng chí tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các đơn vị nhận nguồn kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên  993 quân nhân dự bị, đạt 100% so với chỉ tiêu. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đảm bảo tốt kinh phí chi trả các chính sách đối với quân nhân dự bị tập trung huấn luyện hàng năm và kinh phí đảm bảo thực hiện hành chính động viên.

Qua 04 năm (2017 - 2020) các nội dung, chỉ tiêu, lộ trình Đề án 129, 130 của UBND tỉnh An Giang, huyện Thoại Sơn  đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách phù hợp với tình hình, lực lượng dân quân tự vệ được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, quán triệt sâu sắc đến các cấp, các ngành và các xã, trị trấn về nội dung của Đề án nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, có trình độ, học vấn, tác phong, đạo đức và ngày càng nề nếp, đáp ứng ngày càng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Minh Kiều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức đến cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và ý thức trách nhiệm của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ kịp thời các chế độ chính sách, quan tâm phát triển đảng viên của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Khảo sát nâng cấp, sửa chữa các trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND huyện Thoại Sơn trao tặng giấy khen cho 10 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 129, 130 giai đoạn 2017 – 2020.
                                                   
Kim Cương, Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17560664