Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

(TUAG)- Chiều ngày 26/10/2020, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Trọng Tài - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; đồng chí Quách Tố Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh, cùng 24 luật gia đang sinh hoạt tại Chi hội Luật gia TAND tỉnh.Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Luật gia TAND An Giang đã tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhiều dự án luật sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới của Quốc hội; các nghị định của Chính phủ; thông tư của các bộ, ngành; các quy định, quy chế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của hội viên Chi hội có giá trị được tổng hợp, gửi cấp có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn áp dụng.

Hội viên tích cực tham gia các buổi hội thảo, hội nghị về xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tỉnh hội, TAND tối cao, cũng như cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác tổ chức.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đạt được những thành tích đáng kể. Thông qua công tác xét xử, các luật gia của Chi hội Luật gia TAND tỉnh đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các hội viên Chi hội đã tích cực tham gia viết tin, bài (khoảng 200 tin, bài) với các nội dung phản ánh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án, kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp ở TAND hai cấp trong tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia TAND tỉnh An Giang có 03 đồng chí. Đồng chí Lưu Hữu Giàu - Chánh tòa Kinh tế được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng; đồng chí Trần Duy Bình - Phó Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án làm Phó Chi hội trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Vân - Thư ký Tòa Dân sự làm Ủy viên Chi hội Luật gia TAND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Quách Tố Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh và đồng chí Lưu Trọng Tài - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang đánh giá cao những kết quả mà Chi hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Chi hội Luật gia phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót của nhiệm kỳ qua, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Chi hội, đổi mới trong hoạt động để phát huy vai trò của Chi hội. Quan tâm, thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, chủ động tham mưu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp đổi mới về hoạt động và chế độ sinh hoạt của Chi hội với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chi hội, họp lệ định kỳ theo quy định, đảm bảo thực hiện yêu cầu công tác chuyên môn gắn với công tác Hội, phấn đấu xây dựng Chi hội Luật gia TAND tỉnh An Giang ngày càng vững mạnh, hoạt động tích cực, có hiệu quả.

Duy Bình
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096187