Truy cập hiện tại

Đang có 236 khách và không thành viên đang online

Giám sát công tác cấp phát hỗ trợ chế độ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị trấn Tịnh Biên

(TGAG)- Ngày 21/5/2020, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Tịnh Biên, do ông Lê Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra và giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị trấn Tịnh Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có phó bí thư Đảng ủy thị trấn Trịnh Tấn Lực, lãnh đạo UBND và các ngành, đoàn thể liên quan.


Trong thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và Huyện, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công thành viên nhanh chóng triển khai thực hiện việc rà soát, lập danh sách từng nhóm đối tượng hỗ trợ chế độ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền, thông báo về việc cấp phát kinh phí hỗ trợ tiền đến hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hương dịch bệnh Covid-19. Kết quả, toàn thị trấn có 514 đối tượng là người có công với cách mạng, 71 đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, được hỗ trợ với số tiền 998.750.000 đồng và tiếp nhận 600 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương đến các khóm đăng ký. Bên cạnh đó, thị trấn Tịnh Biên cũng đề xuất với Đoàn cần có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho các đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, như: Đối tượng tạm trú lâu năm trên địa bàn mà chưa có giấy tờ; Người làm thuê cho các tiểu thương tại chợ; Người lao động làm việc tại nhà, người làm mướn,...Sau khi, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện cấp phát chế độ hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn các khóm. Ông Lê Ngọc Thọ- Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Đoàn giám sát chia sẻ với địa phương trong công tác triển khai thực hiện việc cấp phát chế độ hỗ trợ và ghi nhận các kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thị trấn Tịnh Biên tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền tốt hơn nữa nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách an sinh xã hội là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng thụ hưởng do bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Phó chủ tịch UBMTTQ huyện cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo việc cấp phát tiền hỗ trợ kịp thời, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo đúng đối tượng, cũng như chế độ thụ hưởng theo quy định của từng nhóm đối tượng. Song song đó, cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất địa phương, để tổng hợp báo cáo đến cấp có thẩm quyền, tạo điều kiện cho các đối tượng bị ảnh hưởng giảm bớt khó khăn, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống./.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17156197