Truy cập hiện tại

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

Châu Thành tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2020

(TUAG)- Ngày 11/2, UBND huyện Châu Thành tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2020. Bí thư huyện ủy Đinh Thị Việt Huỳnh, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Cường chủ trì buổi họp mặt. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các tổ chức tín dụng, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện tham dự buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Cường đã thông tin nhanh với các doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện năm 2019 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020. Trong năm qua, với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự điều hành tập trung của UBND huyện, cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân, huyện đã thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Riêng đối với lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, tăng 19% so với kế hoạch. Trong năm, toàn huyện phát triển mới 24 cơ sở sản xuất, tổng vốn đầu tư trên 3,1 tỷ đồng, hiện toàn huyện có 1.115 cơ sở, giải quyết việc làm cho trên 2.700 lao động. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, có 274 cơ sở phát triển mới, thu hút hơn 606 lao động, tổng vốn đầu tư trên 26,4 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 8.516 cơ sở, với hơn 14.000 lao động, tổng vốn đầu tư trên 433,2 tỷ đồng.   

 

Trên tinh thần đồng thuận, cởi mở, tại buổi họp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn trình bày với lãnh đạo huyện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án sản xuất – kinh doanh; mong muốn huyện tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường, tiếp cận vốn vay, đầu ra sản phẩm…, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh tham dự buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong năm 2019, huyện ghi nhận có sự đóng góp và ủng hộ của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp; tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp cũng như phát huy hiệu quả hoạt động của Chi hội Doanh nghiệp của huyện để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp phát huy tối đa những tiềm năng lợi thế của huyện, ra sức sáng tạo, đề ra các giải pháp đóng góp tích cực cho sự phát triển doanh nghiệp và kinh tế của huyện nhà trong thời gian tới.

Trúc Phương

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079661