Truy cập hiện tại

Đang có 313 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
01-06-2018 | 08:46    (lượt xem:3993)

(TGAG)- Ngày 28-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
09-01-2018 | 15:48    (lượt xem:2620)

(TGAG)- Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22-12-2017 về việc tổ chức Tết năm 2018. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Quyết định số 99 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung...
19-12-2017 | 07:53    (lượt xem:3115)

(TGAG)- Ngày 03-10-2017, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung.
Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới
31-10-2017 | 08:01    (lượt xem:2838)

(TGAG)- Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Sau đây là toàn văn Nghị quyết.
Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
31-10-2017 | 07:57    (lượt xem:2729)

(TGAG)- Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Sau đây là toàn văn Nghị quyết.
Quy định về công tác luân chuyển cán bộ
07-10-2017 | 20:53    (lượt xem:2647)

(TGAG)- Ngày 07-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
24-08-2017 | 13:50    (lượt xem:1959)

(TGAG)- Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, được xây dựng trên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, đó là cuộc cách mạng kỹ thuật số được xuất hiện từ giữa thế kỷ trước, là sự hợp nhất các công nghệ làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528021