Truy cập hiện tại

Đang có 369 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021)
10-12-2015 | 08:43    (lượt xem:3577)

(TGAG)- Ngày 16/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về lãnh đạo đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
16-04-2015 | 13:08    (lượt xem:3155)

(TGAG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 10/4/2015 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung kế hoạch.
Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
25-02-2015 | 07:38    (lượt xem:11453)

Ngày 07/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở
12-02-2015 | 15:02    (lượt xem:4974)

Ngày 03/7/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
12-02-2015 | 14:55    (lượt xem:4239)

Ngày 29-5-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
29-01-2015 | 16:07    (lượt xem:4984)


Ngày 18-01-2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
29-01-2015 | 14:17    (lượt xem:5781)


Ngày 27-6-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35202007