Công văn về kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018
18-12-2017 | 13:22    (lượt xem:1173)

(TGAG)- Ngày 12-12-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát hành Công văn số 421-CV-CV/TU về việc kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018. Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung công văn:
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
08-12-2017 | 16:33    (lượt xem:533)

(TGAG)- Ngày 28-11-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung kế hoạch.
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW
08-08-2017 | 08:12    (lượt xem:916)

(TGAG)- Ngày 20-7-2017, Tỉnh ủy An Giang ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
An Giang: Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính an toàn, bền vững
26-07-2017 | 14:35    (lượt xem:493)

(TGAG)- Ngày 20/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
26-07-2017 | 08:01    (lượt xem:811)

(TGAG)- Ngày 28-6-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn hành Kế hoạch số 30-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung.
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
28-04-2017 | 10:14    (lượt xem:2493)

(TGAG)- Ngày 13-4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu nội dung.
Chương trình hành động về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
28-04-2017 | 09:45    (lượt xem:1114)

(TGAG)- Ngày 07-02-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu nội dung.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023
20-12-2016 | 08:49    (lượt xem:1242)

(TGAG)- Trong những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân tiếp tục có bước phát triển, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia tổ chức hội; các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
An Giang phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế
16-11-2016 | 08:02    (lượt xem:992)

(TGAG)- Nhìn lại 30 đổi mới, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nền nông nghiệp An Giang đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng luôn được duy trì; giá trị sản xuất tăng qua từng năm; nhiều mô hình liên kết sản xuất, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành và nhân rộng góp phần tăng thu nhập người nông dân, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo; đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; tạo nền tạo vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
70 năm thi đua ái quốc
Thống Kê

Đang có 162 khách online

Số lượt xem : 5675815