Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiêu chí NTMNC xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn)

(TUAG)- Ngày 23/6, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang do ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh văn phòng làm Trưởng đoàn đã đến xã Vĩnh Khánh kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới nâng cao (NTMNC).

Làm việc với đoàn có ông Dương Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia NTM huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo NTM huyện, lãnh đạo UBND xã, các ban, ngành đoàn thể phụ trách các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.Sau khi được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh đã xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững các tiêu chí. Đồng thời, tập trung nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang, giai đoạn 2018-2021 Trong đó, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch đất lúa sang trồng rau màu, cây ăn trái. Đầu tư xây dựng các hạng mục đường giao thông, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. Tính đến nay, xã tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 64 triệu đồng/1 người/1 năm; tỷ lệ hộ nghèo là 0,42%, giảm 6,13% so với năm 2018, công tác giáo dục, y tế, chăm lo cho các đối tượng chính sách được thực hiện chu đáo, kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị xã lưu ý tiêu chí cảnh quan môi trường, cần phải tuyên truyền vận động người dân cùng chính quyền địa phương giữ gìn môi trường sạch, đẹp, duy trì và phát triển thêm các tuyến đường hoa. Khẩn trương bổ sung các hồ sơ, kết quả thực hiện minh chứng, cập nhật số liệu thống kê chính xác.

Ông Dương Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia NTM huyện yêu cầu xã sớm khắc phục những đóng góp tại buổi kiểm tra để trong đầu tháng 07 huyện sẽ kiểm tra kết quả đã khắc phục để thông qua Đoàn kiểm tra tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021./.

Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21674429